Szakértőink évtizedes tréner tapasztalatai
Több mint 30 tréning típus
Képzések széles palettája egy kézből
Ügyfélközpontú, testreszabott tréningek
Különleges képességek egyedi képzései
Több száz tréning tapasztalata

Jelenlegi hely

Tréningek napjainkban

Mi jellemző napjaink tréningjeire, hogyan épülnek fel, milyen fajtáik vannak, milyen trendek jellemzőek hazánkban? - ezekre a kérdésekre ad választ az alábbi összefoglaló.

A tréning egy csoportos tanulási forma, melyben a hangsúly a gyakorlati oktatáson, nem pedig az elméleten helyezkedik el. Az elmélet a tréningeknek csupán 15-20 százalékát teszi ki, a többi időben a különböző gyakorlati feladatok kapnak szerepet. A feladatok jellegét a tréning célja határozza meg. Ezek lehetnek egyéni és csoportos feladatok, ügyességet, kreativitást, együttműködést és kommunikációt igénylő feladatok is. A tréning célja valamilyen képesség vagy tudás fejlesztése legyen az akár önismereti, társismereti, szociális és vezetői vagy kommunikációs készség, együttműködési, problémamegoldó képesség fejlesztése vagy munkahelyi együttműködés/csapatszellem erősítésének a célja.

Egy tréninget minden esetben a tréningvezető irányít. Fontos, hogy a tréning vezetője független személy legyen, ne olyan, akivel a tréningelt személyek nap mint nap találkoznak, hanem, aki semlegesen, előítéletek nélkül képes a csoport tagjait szemlélni. Ezt a szabályt fontos betartani akkor is, ha a vállalatnak saját tréning csoportja van. A legjobb, ha a tréner a vállalaton kívülről jön, hisz akkor a vállalati élet belső menetét sem ismeri, így teljesen független személy tud lenni. Egy tréning átlagosan 2-3 napig tart egy a szokásos munkahelyi környezettől eltérő helyen, vagy a vállalat egy erre a célra megjelölt termében, vagy ami még jobb teljesen a vállalattól külön egy külső helyszínen. A tréning helyéül olyan helyet kell választani ahol megoldott, hogy a tagok egymással szembenézve ülhessenek, és ahol a termet könnyen át lehet alakítani a különböző feladatok szerint. Egy tréningen az az ideális, ha körülbelül 8-16 ember vesz részt. Ennél nagyobb létszámnál elveszne a tréning jelentősége, hogy mindenkire odafigyelve, mindenki aktív részvételével gyakorlati feladatok kerüljenek megoldásra.

Egy tréning felépítése

1. Bemutatkozás, a tréning céljának meghatározása, a tréning menetének bemutatása, a tréner és a résztvevők közötti titoktartási megállapodás megkötése (A tréning egyik alapja a bizalom, az elv, mely szerint, ami a tréningen történik, nem megy ki onnan.)

2. Bemelegítés, aktivizálódás
3. Interaktív feladatok
4. Feedback - visszajelzések (minden feladat után lényeges, hogy visszajelezzék a részvevők a feladat sokán kialakult érzéseiket, és gondolataikat elmondhassák a csoportnak és közösen megbeszéljék az észrevételeket)
5. Tréning lezárása, értékelése, visszajelzések a teljes tréninggel kapcsolatban

A tréningek fajtái

A legelső tréning megszervezése óta sokat változtak a tréning módszerek és a tréning több fajtára vált szét. Kezdetben a tréningek célcsoportjai csupán az üzletkötők voltak a cél pedig a hatékonyabb eladás. Ma már tréninget egy vállalaton belül mindenkinek és minden szervezeti egységnek tartanak, és a cél sem csupán az eladás elősegítése, a cél a vállalat termelékenységének növekedése mellett az egyén és a csoport hatékonyságának növelése is. A tréning szolgáltatások fajtáit többféleképpen is lehet csoportosítani céljuk, idejük, helyük alapján.

Időfelhasználás szerint a tréningek csoportosítása

1. Hosszabb időtávú tréning: Jellemzője, hogy a tagok hosszabb időn keresztül többször is találkoznak egy rendszeres, meghatározott időpontokban. Ebben az esetben a tréning eltér a szokásos 2-3 napos feloszlástól akár több hétre is elnyúlhat.

2. Többnapos tréningcsoport: Ezekre a tréningekre rendszerint a munkahelytől, lakhelytől távol eső helyen kerül sor, általában 2-3 napig tartanak. Hazánkban ez a legelterjedtebb tréningfajta.

3. A maratoni vagy folyamatos időintervallumú csoport: A legintenzívebb tréning, időtartama 12 óra és több napos intervallum között változhat, esetenként az is előfordul, hogy résztvevői még az alvást is mellőzik, vagy csak rövid pihenőidőket iktatnak be programjukba. Hazánkban ez jelenleg nem elterjedt tréningfajta.

Céljuk alapján a tréning fajtái végtelenek. Nincs olyan képesség, vagy tudás amelyre ne lehetne tréninget szervezni, nincs olyan készség amit ne lehetne továbbfejleszteni. A következőkben a hazánkban leggyakoribb tréningcélokat gyűjtöttem össze:

1. Vezetői tréning: Célja, hogy a tréningen részt vevő vezetők megismerjék és elsajátítsák a motivációs technikákat, a célorientált vezetői magatartást és fejlesszék a viselkedési és kommunikációs képességeiket.

2. Kommunikációs tréning: Célja, olyan kommunikációs stílus megtanítása, amellyel a tréningen résztvevők hatékonyan és magabiztosan képesek kifejezni gondolataikat, véleményüket anélkül, hogy megbántanának másokat vagy félreértést okoznának.

3. Csapatépítő tréning: Célja, hogy a tréning résztvevői jobb és hatékonyabb együttműködési technikákat és csapatmunkát tanuljanak, jobban megismerjék egymást és ezáltal hatékonyabban működő csapattá váljanak, kezelni tudják a csapaton belül fellépő problémákat és konfliktusokat és azokat mihamarabb meg tudják önállóan oldani.

4. Önismereti tréning: Célja, hogy megismerjük saját belső énünket és ezáltal pontosabb képet kapjuk személyiségünkről és képességeinkről. Segít abban, hogy fejlődjünk, javítsuk társas készségeinket, kommunikációnkat, képesek legyünk önmagunk érvényesítésére, céljaink elérésére. A cél, hogy tisztában legyünk azzal, hogy kik is vagyunk valójában és hogy mire vagyunk képesek igazán.

5. Időgazdálkodási tréning: Célja, hogy a résztvevők a tudatos időgazdálkodási módszereket megismerjék, és elsajátítsák továbbá, hogy kilépjenek az időzavar fogságából és hatékony időbeosztás elkészítésére legyenek képesek.

6. Stresszkezelési tréning: Olyan elméleti tudás és gyakorlati technikák megismertetésére törekszik, melyek tudatosítása és rendszeres használata segít a hétköznapi élet stresszhelyzeteinek kezelésében és a stressz hatásaival való hatékonyabb megküzdésben.

7. Tárgyalástechnikai tréning: Célja, hogy átfogó ismeretet és tudást adjon a legmodernebb tárgyalástechnikai módszerekről, fejlessze a tárgyalási kommunikációs technikákat, és segítse a másik fél nonverbális kommunikációs technikának könnyebb értelmezését.

8. Konfliktuskezelő tréning: Célja, hogy a résztvevők gyorsan felismerjék a konfliktushelyzeteket, alaposan megismerjék a különböző konfliktuskezelési stílusokat és technikákat és ezeket gyorsan és hatékonyan alkalmazni tudják.
Az itt felsoroltakon kívül persze még sokféle tréning cél létezik. Lehet tréninget szervezni a vállalatnál vagy a csapatban végbemenő változások kezelésére, az üzleti kultúra kialakítására, esetlen nemzetközi vállalatok külföldi kiküldetésénél az interkulturalitás kezelésére, vagy prezentáció tartási képességek javítására.

Megszervezésük helye alapján is lehet csoportosítani a tréningeket. A szervezés helyét sok minden befolyásolja. A tréning ideje, célja és persze az anyagi lehetőségek.

1. Vállalati tréninghely: Sok vállalat rendelkezik saját, jól felszerelt tréningirodával. Ezekben az irodákban rendelkezésre áll a szükséges hely, technikai felszerelés és egyéb segédeszközök. A termek berendezése könnyen átalakítható a különböző feladatokhoz.

2. Külső helyen kialakított tréning termek: Egyre több hotel, szálloda rendez be épületén belül konferenciáknak, tréningeknek megfelelő helyet. Ilyen kiválasztásánál fontos, hogy előre tisztába legyünk, hogy a hely milyen környezeti és technikai feltételekkel rendelkezik a tréninghez, hisz a gyakorlati feladatokat nagyban befolyásolják a környezeti adottságok.

3. Outdoor tréningek - Ki a természetbe: Egyre több tréninget szerveznek erdei panziókban vagy egy erdei kirándulás keretében. Ennek leglényegesebb pontja, hogy ilyenkor a tréningen résztvevők teljesen kiszakadnak a megszokott környezetből, távol kerülnek a többi kollégától, rokonoktól és a technikai felszerelésektől. A résztvevők figyelme teljesen a tréningre koncentrálódik és mindenben egymásra vannak utalva, ami fejleszti a csoport együttműködését és a kommunikációt is, továbbá számos problémát is könnyen felszínre hoz.

Napjainkra a tréningek igen elterjedté és sokszínűvé váltak. A vállalatok nap mint nap használják őket a problémák megoldására és a hatékonyság növelésére. A tréningek egyes fajtái pedig már el is hagyták a vállalati légkört és a hétköznapi élet részévé váltak. Már nem kell az, hogy valaki egy vállalatnál dolgozzon ahhoz, hogy részt vehessen egy önismereti vagy egy kommunikációs tréningen, elég, ha maga jelentkezik egy tréninget szervező vállalatnál. A tréningek világa ezerarcúvá vált és alapvető része lett a vállalati életnek és lassan a hétköznapi életbe is beleszövi magát.

Hazai trendek

Időgazdálkodás szempontjából hazánkban a legelterjedtebbek a 2-3 napos tréningek. Ennek oka, hogy rövid időráfordítással az intenzív tréningnek köszönhetően nagy eredmények érhetőek el. A tréning helyét illetőleg a cégen belüli és a szállodák tréningtermében szervezett tréning a leggyakoribb hazánkban. A cégen belül azok a vállalatok szoktak leginkább tréninget tartani, akiknek saját tréning csoportjuk van és erre kialakított helyük. A természetben, a civilizációtól távol eső helyeken szervezett tréningek szokása még csak most érkezik meg hazánkba. Ezt egyelőre igen kevés vállalat használja, holott már más országokban bebizonyosodott, hogy több tréningfajtánál, mint a csapatépítési, a vezetői és a kommunikációs tréningek igen hatékony eredményt tud elérni. A tréning céljait tekintve a legelterjedtebbek a kommunikációs és tárgyalási képességekre, a vezetői hatékonyságra és a csapatépítésre koncentráló tréningek. Ennek oka, hogy ezek azok a tréningek, amelyek eredménye a legkönnyebben észrevehető a vállalat hatékonyságát és a termelékenységét illetőleg.

Mikó Eszter

humánpolitikus, emberi erőforrás tanácsadó hallgató